Buy & Get 100 Time's Extra Gold until Sunday Friday 10th July. New Gold rate is 1 Gold = 9,158,756,325,865,412,354 Pets Cash. Buy Gold Now!
  • Facebook
  • Yahoo
  • Linkedin
  • Twitter
  • Google
  • Live
by on October 1, 2019
هزینه پرداخت شده مربوط به سفارت سوئد می باشد. اگر شخصی قصد دارید به صورت مکرر و برای مدت بیشتری در انگلستان اقامت داشته باشید می بایستی ویزای توریستی بلند مدت را درخواست دهید. هزینه تحصیلی در مدارس خصوصی شبانه روزی که اصطلاحا (Boarding Fee )شامل هزینه تحصیل و هزینه ای زندگی در خوابگاه های مدارس است که بایستی به صورت کامل قبل از شروع هر ترم پرداخته شود. برای افراد ۴ تا ۱۷ ساله که قصد تحصیل در مدارس انگلستان را دارند ویزای child tire 4 ، برای افراد بالای ۱۷سال ɡeneral tier4 صادر می شود. بهترین پرو...
81 views 0 likes
by on October 1, 2019
هزینه پرداخت شده مربوط به سفارت سوئد می باشد. اگر شخصی قصد دارید به صورت مکرر و برای مدت بیشتری در انگلستان اقامت داشته باشید می بایستی ویزای توریستی بلند مدت را درخواست دهید. هزینه تحصیلی در مدارس خصوصی شبانه روزی که اصطلاحا (Boarding Fee )شامل هزینه تحصیل و هزینه ای زندگی در خوابگاه های مدارس است که بایستی به صورت کامل قبل از شروع هر ترم پرداخته شود. برای افراد ۴ تا ۱۷ ساله که قصد تحصیل در مدارس انگلستان را دارند ویزای child tire 4 ، برای افراد بالای ۱۷سال generɑl tier4 صادر می شود. بهترین پرو...
87 views 0 likes